Mobilní verze webu Full web   Login  

Přijďte se nechat hýčkat

INFORMACE K VAŠÍ PÉČI V NAŠEM STUDIU
 
Opatření Ministersva zdravotnictví stanovují následující povinnosti .
DĚKUJEME, ŽE OPATŘENÍ DODRŽUJETE.
Podle usnesení vlády č.575 je PŘI VSTUPU DO PROVOZOVNY nezbytné se prokázat splněním jedné z těchto podmínek, bez prokázání Vám bohužel nemůžeme službu poskytnout:
 
- potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa - platnost 72 hodin od provedení
 
- potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa - platnost 7 dní od provedení
 
- potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 180 dní
 
-potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu provedeném maximálně před 72 hodinami )
 
- potvrzení o prodělaném očkování na Covid 19, a to tak, že po aplikaci druhé dávky u dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo u jednodávkové vakcíny uplynulo minimálně 14 dní - prokazuje se certifikátem MZ
 
- u dětí (s vyjímkou dětí do 6let) - čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte o negativním testu ve škole (provedeném maximálně před 72 hodinami)
 
nebo si ,můžete provést ve vymezeném místě samotest, který je možno zakoupit u nás v provozovně (tuto možnost prosím nahlaste již při objednání , je nutno nechat větší časový prostor )
 
U dětí do 6 let není požadováno prokázání splnění podmínek
 
 
DĚKUJEME, ŽE V PROVOZOVNĚ RESPEKTUJETE následující pravidla:
- pravidlo jednoho klienta na 10 metrů čtverečních prodejní plochy
- rozestupy od ostatních 2 metry
- vstup a pohyb v prostorech provozovny je povolen pouze s ochrannou dýchacích cest
- používáte dezinfekce, které jsou pro Vás připravené
 
 
 
VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ DůVĚRY A DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY.
 
Dále moc děkujeme ASOCIACI KOSMETICKÝCH A KADEŘNICKÝCH OBORů za celou jejich práci a za přehledné zpracování těchto informací.(c) - M.B.